Aktiviteter / Generalforsamling

Invitation til generalforsamling i Fynske Fjordheste 2017

Alle medlemmer inviteres til Fynske Fjordhestes generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes:
 
Torsdag d. 23. februar kl. 19.00 i Dømmestrup Forsamlingshus
Søgårdsvej 1, 5792 Årslev.
 
Alle medlemmer og andre interesserede er velkomne, dog er det kun medlemmer, som har stemmeret.
 
Dagsorden til generalforsamlingen er:
  • Valg af dirrigent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Det reviderede regnskab fremlægges.
  • Indkomne forslag: Forslag der ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 15. januar 2017
  • Virksomhedsplan (aktiviteter) for den kommende år
  • Valg af bestyrelse
  • Valg af revisor
  • Eventuelt
Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, samt et juniormedlem. Kasper Hansen, Nielz Frovin Christensen og Rikke Brandhøj er på valg. Alle 3 modtager genvalg. Som juniormedlem er Katrine Jørgensen på valg. Katrine stiller også op til genvalg.
 
På generalforsamlingen uddeles Arne Maansen pokalen til et medlem, der har ydet en særlig indsats. 
 
Deltagelse er gratis for medlemmer (pris 50 kr. for ikke-medlemmer for kaffe/ brød. Dette betales på dagen). Tilmeldning er ikke nødvendig.

Pokalmodtagere 2017

I år havde vi i bestyrelsen vedtaget at starte vores PR- pokal.

Bestyrelsen

Niels Frovin, Kasper Hansen og Rikke Brandhøj, blev alle genvalgt.
Som juniormedlem blev Katrine Jørgensen også genvalgt.
 
Kasper Munk- Andersen Glibstrup blev valgt som 1. supleant og Henriette Ellegaard Hindsgaul blev valgt som 2. supleant.
 
 
 
 
 
Fynske Fjordheste