Aktiviteter / Stævne Fyn / Informationer

Informationer

Fynske Fjordheste glæder os til at byde jer alle velkommen til

Stævne Fyn 2017 den 6.-7. maj i Hestehavens Rideklub Bogense

I år skal der tilmeldes via DRF GO og stævnet kan følges på DRF LIVE.

Endvidere er I velkomne i vores facebookgruppe, som hedder Fjordheste Stævne Fyn og på vores hjemmeside www.fynske-fjordheste.dk

Startberettiget er Fjordheste, dvs. mindst tre generationers anerkendt afstamning i passet (som er bordeaux eller blåt), samt 'gule heste' med lysegrønt pas og ingen afstamning i pas eller delvis kendt afstamning (avlshingst som far og en mor med kun kort kendt afstamning, passet kan være blåt eller lysegrønt). Gyldigt vaccinationskort skal på forlangende forevises.


Ved start i Fynsmesterskaberne gælder følgende:
1. At rytteren er bosiddende inden for den del af region Syddanmark, der tidligere hed Fyns Amt.
2. At rytteren skal være medlem og have betalt kontingent til foreningen Fynske Fjordheste senest en måned før start.
3. At hver rytter max. må starte en hest i hvert mesterskab.
4. Uanset antal starter vil der altid være minimum 3 placeringer.
5. Hvis der er mere end 5 juniorryttere eller 5 seniorryttere i hhv. spring eller dressur, vil klassen blive delt i junior og senior.

Fynsmesterskab spring:
Outregler: Man starter den højeste klasse, man har startet til fjordheste stævne, D eller C stævner. Dog max 95 cm. Banen kan indeholde kombinationer og vand.
Fynsmesterskab dressur:
Dressur afvikles i en samlet procentklasse, hvor sværhedsgrader ganges op efter koefficienttabel.
LC1-3 junior/senior x1
LB1-LB3 junior/senior x 1,02
LA1-LA2 junior x 1,04 LA1-LA3 senior x 1,04
LA3-LA5 junior x 1,06 LA4-LA5 senior x 1,06
LA6-PRM junior & senior x 1,08
Outregler: Har man redet 65% eller mere kan man ikke gå et program ned, dvs. har man redet LB2 1 gang til 65%, må man ikke ride LB1.

Der rides efter FSR (Fjordhesten Danmarks Sportsreglement)
Hvor intet andet er anført er DRF´s reglementer gældende.
Stævnet er godkendt af DRF – Dansk Rideforbund, men er ikke pønalitetsgivende i DRF.

Kontaktperson inden stævnet:
Al henvendelse til Line Westergaard 21766956 eller på mail staevnefyn@hotmail.com
DER KAN IKKE FORVENTES SVAR PÅ FACEBOOK.

Yderligere info:
Det tillades, at ekvipager starter 2 gange i den pågældende klasse. I så fald, skal der rides 2 forskellige programmer i dressur og rides 2 forskellige højder i springning. Det skal pointeres, at ekvipagen kan opnå 1 eller evt. 2 placeringer i klassen.

Der vil være mulighed for opstaldning i meget begrænset omfang, dog ikke på stedet, men i umiddelbar nærhed. Kontakt Line Westergaard 21 76 69 56.

Vi forbeholder os ret til at sammenlægge/aflyse klasser samt ændre i klasserækkefølgen.

Max 10 timers dressur lørdag og max 5 timers dressur søndag. Overstiges max dressurtid foretages lodtrækning mellem de tilmeldte.

Husk at rydde op efter dig selv på P-pladsen – der vil være trillebør og redskaber tilrådighed.

På forlangende skal hestepas/vaccinationskort/medlemskab forevises.

Der skal under hele stævnet rides med godkendt ridehjelm.
Alle springryttere skal også anvende godkendt sikkerhedsvest til såvel opvarmning som konkurrence.
Ryttere på 16 år og nedefter følger DRF's udstyrs reglement for ponyryttere.

Rytterne skal møde reglementeret påklædt til præmieoverrækkelserne.
Præmieoverrækkelserne i mesterskabsklasserne forgår til hest umiddelbart efter klassens afslutning.

Cafeteriet har åbent under hele stævnet.
Fynske Fjordheste påtager sig intet ansvar for uheld, skader, sygdom, tyveri eller lignende i forbindelse medstævnet, hverken over for heste, personer eller ejendele.
Fynske Fjordheste