Sådan skal du mønstre din fjordhest (Kilde: www.fjordhest.dk)

Det er ikke helt ligegyldigt, hvordan man mønstrer sin hest på en udstilling. De erfarne udstillere ved det, men for de nybagte hesteejere eller de medlemmer, der skal udstille første gang, kan der være hjælp at hente i de vejledende mønstringsregler.
   
1. Formålet med mønstringen er at præsentere hesten på en sådan måde, at den såvel på stedet som under bevægelse tager sig bedst muligt ud.
2. Hesten skal fremstilles velplejet, beskåret og/eller skoet, alt under hensyn til hestens alder og brug.
3. Hesten skal være pålagt hovedtøj (trense) eller specielt mønstringstøj.
4. Mønstreren skal være velsoigneret og passende påklædt, så vedkommende ubesværet kan følge hesten i trav. Ridepisk kan evt. føres i venstre hånd. Mønstreren skal optræde diskret, så opmærksomheden kan koncentreres om hesten.
5. En hjælper for mønstreren udstyret med pisk er tilladt, men hjælperen skal optræde diskret og altid, når pisken bruges, befinde sig bagved mønstreren. Ved mønstringskonkurrencer må der ikke være hjælper.
6. Mønstring foregår på en trekantbane, hvor længden af siderne er minimum 50 m. Trekantbanen bør danne en ligebenet trekant. Bedømmerne placeres ved den ene vinkelspids.

7.

-
-


-

Mønstring foregår på en trekantbane i nedenstående rækkefølge:

hesten opstilles foran dommerne i den ene vinkelspids
hesten vises herefter i skridt på trekantbanen, der skridtes ud langs trekantens sider, men kun i halv banelængde, derefter fortsættes tværs over til modstående side og videre tilbage til dommerne (et lille A)
hesten vises herefter i trav i trekantens fulde længde, hvorefter hesten igen opstilles foran dommerne (et stort A).

8. Mønstreren fører hesten ind på banen i trav og placerer sig derefter så vidt muligt således, at hesten kan vende den manfri side mod bedømmeren 5-6 m fra denne og således at hesten - hvis terræn'et skråner - kan stå højest med forbenene.
(Det med den manfri side er nemt for fjordhestene, hvis man jo peger lige op i himlen, - en fjordhest med hængende man betragtes ikke som velsoigneret.)
9. Hesten skal stå åben mod bedømmeren, dvs. når den manfri side er venstresiden have venstre forben længst fremme og venstre bagben længst tilbage. De samsidige ben bør stå i samme spor. Venstre forben skal stå lodret og højre bagben skal ikke stå længere fremme end tåspidsen lodret under højre hoftehjørne. Hesten skal støtte naturligt på alle 4 ben. Holdningen af hestens hoved og hals skal være naturlig.
10. Når hesten er opstillet, træder mønstreren ud til siden og står skråt foran hestens venstre forben i ca. en arms afstand og med front mod hesten.
11. Tøjlen holdes i venstre hånd og i passende afstand fra trenseringen, mindst ca. 30 cm.
12. Hvis hesten er urolig, kan mønstreren forblive foran hesten med en tøjle i hver hånd.
13. Ved fremføring af hesten i skridt fattes tøjlerne i højre hånd. Hestens skridt bør være roligt og naturligt, rent firtaktet og så jordvindende som muligt. Hesten bør bære sin hals naturligt og fremføres på en lige linie (de samsidige ben bør gå i samme spor).
14. Alle vendinger gøres højre om, og så korte som muligt. Under vendingerne holdes venstre hånd i højde med hestens venstre øje.
15. Ved fremførelse af hesten i trav skal hesten snarest efter vendingen være i ren totaktet, roligt og naturligt, jordvindende trav.
Som under pkt. 13) skal hesten bære sin hals naturligt og fremføres på en lige linie.
  Mønstreren skal i øvrigt bestræbe sig på at se fremad, må gerne holde takt med hesten og være placeret ud for hestens skulder.
_____________________________________________________________________________________________________________________-

Hvordan klargør jeg min fjordhest?

Hovedforeningen har lavet en fin soignerings film, som er et finde på youtube, ellers kan du klikke på linket herunder. 
 
 
Er du usikker kan du deltage i vores klargøringskursuser eller spørger nogle af de garvede fjordhesteudstiller. 

Husk hvor vigtigt at gøre din hest klar til kåring

 
Det kan godt være svært at klargøre hesten til kåring eller bedømmelse.
Hvad er vigtig? Du skal tænke på at få den fodret og trænet og ikke mindst soigneret, så den viser sig fra sin allerbedste side, når den præsenteres for dommerne, hvad enten det drejer sig om kåring, dyrskue eller plageskue.
Fynske Fjordheste